Pravila

Iz Tribalwars Wiki SI
Pojdi na navigacijo

En račun na igralca

Vsak igralec ima lahko le en račun na igralni svet. To ne vključuje čuvanih računov. Izdajanje svojega gesla komurkoli je prepovedano. Legalne načine, kako prevzeti račun na istem svetu lahko najdete [1]

Primeri:

 • Strogo prepovedano je kakršno koli upravljanje, shranjevanje ali vedenje tujih gesel, ne glede na razlog. Če ti nekdo pošlje geslo, ga moraš v vsakem primeru prijaviti, kot kršitelja pravil.
 • Dovoljeno je igrati več igralcem na istem računalniku. Vendar je igralcem dovoljena prijava le na njihov račun, ne pa tudi na druge. Igralci morajo upoštevati pravilo §2. Vsak igralec mora imeti svoje geslo, za katerega sme vedeti le on.
 • So-igranje je dovoljeno, če nima noben soigralec drugega računa na kateremkoli svetu, kjer je so-igrani račun prijavljen.
 • Nikoli in na nobenem svetu se ne smeš prijaviti z geslom drugega igralca. Če se želite prijaviti v račun nekoga drugega, morate uporabiti čuvanje računa. Najdete ga v nastavitvah(Nastavitve -> Čuvanje računa). Tu ni nobene izjeme.
 • Strogo prepovedano je vdiranje in nepooblaščen dostop do računov drugih igralcev. Vsak poskus je zabeležen in bo kaznovan
 • Ugibanje gesla za drug račun je prav tako kaznivo. Prosimo izbirajte gesla, ki jih ni lahko uganiti. Ne bomo vam vrnili enot in računov, če boste izbrali gesla, ki jih je lahko uganiti.
 • STROGO PREPOVEDANO je uporabljanje enega računa s strani dveh igralcev naenkrat. To NE spada pod so-igranje.

Skupna internetna povezava

Ko si igralca delita(imata) isto internetno povezavo niso dovoljene nobene interakcije, (velja še 24 ur po prenehanju). Ni dovoljeno podpirati, okrepiti, napadati drugega, ter skupaj koordinirano napadati. Igralci, ki si delijo povezavo morajo počakati najmanj 3 tedne preden lahko spet, pošiljajo surovine in okrepitve (koordinacija enot pri enem igralcu). To pomeni 3 tedne po tem, ko je bil izvršen zadnji ukaz. To ne vključuje čuvanja računa, ker je to le začasna rešitev in je lahko poslano na drugo povezavo. Pogosta ali redna povezava iz istega naslova mora biti prijavljena(Nastavitve -> Deljenje internetne povezave) in začasno so prepovedane tudi vse interakcije med tema računoma.

To pravilo se tiče vseh, ki si delijo isti računalnik ali omrežje. Deljeno omrežje je lahko isto gospodinjstvo, šola ali služba. Vsi igralci, ki si pogosto ali redno delijo internetno povezavo, morajo vse ostale dodati za uporabo funkcije za dodajanje igralcev, ki si delijo internetno povezavo. Najdete jo v nastavitvah. Prepovedana je tudi kakršna koli koordinacija na računih drugih uporabnikov v roku treh tednov.

Primeri:

 • Če si delite povezavo vsaj 72 ur(3dni), potem mora biti deljenje povezave nastavljeno na OBEH računih.
 • Ni dovoljeno uporabljati kakršnega koli računa, ki je zaradi njega na boljšem.
 • Igralci, ki si delijo internetno povezavo se ne smejo napadati, pošiljati surovin ali okrepitev.
 • Igralci, ki si delijo internetno povezavo, ne smejo napadati podpirati ali oskrbovati istega igralca.
 • Prepovedana je uporaba tretjega računa za prenos surovin med računoma. V tem primeru vsi trije kršijo pravila.
 • Prepovedano je vračanje napadov* iz drugega računa na isti internetni povezavi.
 • Igralci, ki si delijo povezavo, lahko napadajo različne igralce istega plemena.
 • Ni dovoljeno, da si ustvarite več računov in jih igrate kot čuvane račune.
 • Ni dovoljeno koordinirati napadov iz čuvanega ali več čuvanih računov med tem ko jih čuvate, niti 24 ur potem.

*Razlaga povračilnih napadov


Povračilni napadi iz iste povezave so prepovedani. Povračilni napad je, če napadeš koga, ki že napada tebe ali koga na tvoji povezavi, lahko tudi čuvani račun. To je samo nekaj pogostih primerov, če želito dodatne informacije ali razlage, napišite servisni listek.

 • Če igralec A čuva račun, ki ga napadejo drugi igralci, in noben od teh ne napada tudi računa A potem A še vsaj 24 ur po prenehanju čuvanja računa ne sme napasti teh napadalcev.
 • Če si igralec A in B delita povezavo in nekdo napade oba, lahko legalno napade nazaj le en od njiju.
  Če si igralca A in B delita povezavo in C napade A, ga lahko napade nazaj le A.
 • Če igralec A čuva B in C napade oba računa, potem lahko napade nazaj le en izmed njih, drug pa mora počakati 24 ur.

Čuvanje računa

Čuvanje računa je začasni način za varovanje računa, ko se igralec ne more prijaviti na svoj račun. Ko igralec nekomu čuva račun so med tema računoma prepovedane vse interakcije (napad/obramba/surovine/koordinirana obramba in napad). Vse to je prepovedano tudi iz iste povezave kot jo ima varuh računa (vključno s prijatelji, kolegi in družinskimi člani na isti povezavi). To vključuje vse čuvane račune na isti povezavi kot varuh.
Vse interakcije so prepovedane tudi 24 ur po preklicu ali prenosu čuvanja računa.
Ni dovoljeno čuvanje računov z namenom oskrbovanja drugih računov. Vsi taki računi bodo onemogočeni.
Vse navedeno v §2 še vedno velja.
Igralec in varuh računa sta enako odgovorna za vsa dejanja, zato bodite prepričani, da lahko zaupate varuhu vašega računa.
Ni dovoljeno zlorabljati funkcije čuvanja računa. Uporabniki, ki bodo namerno uničevali čuvani račun bodo kaznovani.

Kaznovali bomo varuha računa, če bo razvidno, da je namerno uničeval trud lastnika in ravnal proti njegovim navodilom, ne moremo popraviti škode narejene na ta način, zato raje izbirajte odgovornejše igralce.

Primeri:

 • S čuvanim računom lahko napadate in osvojite vasi.
 • Lahko napadate različne igralce istih plemen s svojim in čuvanim računom (i.e. ločeni napadi na različne igralce).
 • Ni dovoljeno podarjati surovin, tudi če je vas podarjena.
 • Ni dovoljeno pisati igralcem, z namenom izvedeti ali so trenutno dosegljivi ali ne, ter jih napasti iz katerega koli računa iz iste povezave.
 • Računa ni dovoljeno uporabljati na tak način, da ima drug račun od njega dobiček.
 • Varuh računa ne sme napadati in pošiljati obrambe v iste vasi iz svojega in čuvanega računa medtem ko je čuvanje aktivno. To je ilegalno tudi če preteče 24 ur med napadoma. Isti igralec je lahko napaden le če se je čuvanje računa prenehalo pred več kot 24 urami.
 • Prepovedano je podpirati ali napadati tudi igralca, ki je na isti povezavi kot čuvani račun.
 • Ni dovoljeno napadati igralca, katerega čuvaj je na isti povezavi kot ti.
 • Strogo prepovedano je napadati ali okrepiti istega igralca iz čuvanega in svojega računa.

Dolgotrajno čuvanje računa

Dovoljeno je dolgotrajno čuvanje računa, vendar ima tudi to svoje omejitve. Če ima račun lastnika, ki se bo vrnil in za katerega veste kdaj se bo vrnil, je čuvanje dovoljeno. Čuvani računi, ki so čuvani brez lastnika, ki se bo vrnil se smatrajo za Trajno čuvane. Če je začasno in je račun čuvan 60 od 120 dni, bo račun postal »omejeni račun«. Čuvaj ne bo mogel napadati, pošiljati okrepitev in surovin. Vsak račun mora imeti aktivnega igralca. Če se lastnik računa odloči, da se ne bo vrnil v igro, račun ne sme biti trajno igran s strani čuvaja.

Vse iz §2 velja.

 • Ni dovoljeno trajno igrati podpornega računa, četudi je le ta na drugi internetni povezavi.
 • Vsak račun, ki bo brez vzroka čuvan več kot 120 dni ga lahko podpora odtegne čuvaju.

Združevanje računov

Splošno je dovoljeno, da igralec dovoli drugemu igralcu, da ta prevzame eno ali več njegovih vasi brez boja.
(Vasi morajo biti še vedno osvojene s poglavarjem, ne obstaja nobene poti, po kateri bi preprosto prenesli vasi enega igralca k drugim.)
Obstaja pa nekaj omejitev, ki jih je potrebno upoštevati:
Računi iz iste internetne povezave ne morejo biti združeni.
To vključuje tudi račune, ki so bili v preteklosti igrani iz iste internetne povezave.
Račun ne sme biti trajno igran s strani čuvaja, samo zato, da bo ta kasneje dobil vasi.
Kot vedno, čuvaj računa ne sme napadati manj kot 24 ur po prenehanju čuvanja računa.

Komunikacije

Žaljenje drugih igralcev in uporaba kletvic/žaljivk/zlonamernega/napadalnega jezika je prepovedano. Grožnje in izsiljevanje je dovoljeno če je striktno v kontekstu igre. Politično ekstremna, rasistična, pornografska ali drugače ilegalna gesla so prepovedana v igri in drugih medijih, s katerimi upravljamo. Kazni za ekstremne žalitve bodo implementirane na vseh vidikih igre. Ribarjenje ali izsiljevanje uporabnikov za gesla je strogo prepovedano. Spamanje in nadlegovanje drugih igralcev s posredovanimi sporočili ali konstantnimi sporočili v igri je lahko zlonamerno in zato ilegalno.

Primeri:

 • Dovoljeno je opisovanje igralcev kot začetnike (noob) in kritizirati njihov način igranja na dostojen način.
 • Dovoljeno je izsiljevanje igralcev za surovine z grožnjo, da bodo izgubili vasi prek napada v igri.
 • Strogo prepovedano je izsiljevanje igralcev za premium točke ali stvari iz igre.
 • Prepovedano je žaljenje in komuniciranje na žaljiv, seksualno naravnan in napadalen način.
 • Za ime računa, v profilu, ime in opis plemena je prepovedana uporaba rasističnih, ilegalnih ali na kakšen drug način diskriminativnih izrazov.
 • Proti pravilom je vsako predstavljanje ali nastopanje kot administrator ali moderator.
 • Prepovedano je podajanje kakršnih koli pornografskih povezav v profil ali drug medij.
 • Rasistična, ilegalna, diskriminatorna ali drugače neprimerna imena bodo sankcionirana s takojšnjim onemogočenjem računa .
 • Igralec, ki bo žalil druge na forumu ali klepetu je prav tako lahko onemogočen drugje v igri.
 • Vsak poskus ribarjenja bo strogo kaznovan. To vključuje tudi detajle računa kot na primer gesla in število enot v igri.
 • Ni dovoljeno nikakršno oglaševanje drugih iger in »strani ki vam plačajo« v katerem koli delu naše igre.
 • Uporaba kletvic in žaljivega jezika zoper uslužbenca v sistemu podpore je lahko razlog za takojšno onemogočenje računa brez možnosti pritožbe.
 • Določene kršitve, vključno z pornografskim materialom ali ribarjenjem, krajo gesel lahko vodi do takojšnega onemogočenja računa.

Masovna sporočila - okrožnice

Sistem okrožnic je zasnovan za zmanjšanje rutinskega dela pri pošiljanju večje količine podobnih sporočil. Ne sme biti uporabljen za razširjanje neželenih sporočil, oglasov, ali katerega koli namena ki krši pravila igre. Ribarjenje bo kaznovana z vsesplošnim onemogočenjem računa. Zloraba te funkcije bo disciplinsko kaznovana.

Primeri:

 • It Dovoljeno je avtomatsko pošiljanje okrožnic s plemenskimi novicami.
 • Ni dovoljeno pošiljanje osebnih okrožnic z uporabo zunanjih skript in orodij.

Podpiranje računov

Ni dovoljeno imeti računov, samo za to da imajo drugi računi od teh dobiček. Ni dovoljeno obdržati neaktivnih računov z namenom oskrbovanja drugih računov. Taki računi bodo onemogočeni.
Računi, ki bodo vede oskrbovani bodo prav tako kaznovani. Če veste za tak primer ali pa se to dogaja vam, morate napisati servisni listek za podporo. => Podpora.

Primeri:

 • Če se odločite končati igro, ni dovoljeno, da obdržite račun z namenom pomagati drugim računom! Uporaba trajnega čuvanja (ali izmenjave čuvajev) za ta namen bo imela za posledico onemogočenje računov!
 • Če dobivate surovine iz podpornega računa morate to prijaviti. Če tega ne prijavite, bo vaš račun onemogočen skupaj s tistim, ki vam je surovine poslal!
 • Podarjanje vasi in vnovično zavzemanje novih se smatra za podporni račun, saj prvi račun od tega nima dobička in je prepovedano.
 • Transporti surovin so dovoljeni vendar se hitro vidi, če račun ni igran in je uporabljen samo za podporo.
 • Uporaba enot za čiščenje vasi drugim v svojem plemenu je dovoljeno vendar le do mere, ko to ne vpliva na rast osnovnega računa.
 • Ko igralec preneha igrati, mu je dovoljeno svoje enoto poslati ven iz vasi z razlogom da vas prevzame nekdo drug. Prepovedano pa je vnovično izdelovanje enot in ponavljan je tega postopka.

Trgovanje s stvarmi iz igre

Ni dovoljeno igranji v komercialne namene. Ni dovoljeno prodajati, kupovati ali ponujati računov ali delov računov v zameno za premium točke ali drugo korist zunaj ali znotraj igre. Trgovanja, ki vključujejo več kot en igralni svet so prav tako prepovedana.

Primeri:

 • Ni dovoljeno prodajati, kupovati ali ponujati računov ali delov računov(vasi, enote, surovine) na ebay-u ali kateremkoli drugem mediju.
 • Prepovedano je v profilu ponujati surovine za premium točke ali denar.
 • Prepovedano je ponujanje in sprejemanje premium točk za usluge v igri, kot npr. vohunjenje v drugem plemenu.
 • Prepovedano je trgovanje med različnimi svetovi (dajanje surovin na svetu 1 in sprejemanju na svetu 2).
 • It Dovoljeno je ponujati svojo vojsko v zameno za surovine, vendar le na istem svetu.
 • Prepovedano je plačevanje napadov ali obramb.
 • Prepovedano je izsiljevanje igralcev za premium točke.
 • Dovoljeno je ponujanje premium točk za css liste, skripte in grafične pakete.

Hrošči in napake

Vsak igralec mora takoj sporočiti kritične hrošče in napake. To stori tako da izpolni Servisni listek. Uporaba hroščev za svojo korist bo vodila do onemogočenja računa ali drugih kazni.

Primeri:

 • Če dobite brezplačne surovine zaradi hrošča, ne smete tega izkoriščati, ampak takoj prijaviti napako.
 • Če ugotovite, da je v vaši vasi lahko več enot kolikor jih podpira kmetija stopnja 30 morate to takoj sporočiti.

Boti in skripte

Igra se lahko igra le z normalnim brskalnikom. Boti, dodatki in drugi pripomočki, ki igro avtomatizirajo so prepovedani.
Zunanja orodja so dovoljena samo dokler ne zbirajo podatkov o igralcih in ne pošilja avtomatskih informacij, naročil ali sporočil na račune. Lahko pa avtomatsko pridobivajo podatke, ki jih nudimo mi.
JavaScript ukaze lahko dodajate v hitro vrstico. Te skripte lahko izpolnjujejo obrazce(vpisovanje števila vojakov za nabor v vojašnici). Ne smejo izvajati več kot enega ukaza na klik (npr. urjenje vojkov). Vse Greasemonkey (mastnaopica) skripte so prepovedane.
Če niste prepričani, da je skripta dovoljena, morate vprašati za dovoljenje za uporabo. To storite tako, da napišete Servisni listek. Vse skripte iz in te teme so v redu. Če imate skripto, ki ni odobrena, morate napisati listek za odobritev v tem formatu.

Primeri:

 • It Dovoljena je uporaba orodij na twstats.
 • Vse skripte, ki so tukaj so bile odobrene in jih lahko uporabljate.
 • Orodja kot je Google Accelerator lahko uporabljate, saj ne vplivajo na igro samo.
 • Posebej strogo je preganjana uporaba in ponujanje orodij, ki na kakršen koli način posnemajo premium račun.
 • Prepovedano je imeti skripte, ki pošljejo več kot en napad na klik.
 • Prepovedane so skripte, ki avtomatično pošiljajo enote.
 • Prepovedano je imeti, ustvarjati ali oglaševati orodja, ki avtomatsko opozarjajo na dogodke v igri, npr. napad ali podobno.
 • Prepovedano je ponujanje in uporaba orodij, ki avtomatsko dodajajo podatke v mapo.
 • Prepovedana je uporaba orodij, ki spreminjajo navigacijo strani z dodajanjem različnih povezav.
 • Prepovedan je prenos podatkov pogosteje, kolikor je določeno.
 • Prepovedana je uporaba skript ali orodij, ki klikajo na gumbe »napadi«, »okrepi« in potrditvene »OK«. To mora vsak igralec narediti brez skripte.

Jezik

Vojna plemen je slovenska igra. V igri se uporablja samo slovenščina, saj jo vsi igralci razumejo! Vsi profili, opisi, forumi morajo biti napisani v SLOVENŠČINI. Prepovedano je ustanavljanje plemen izključno na nacionalni osnovi. Servisni listki bodo odgovorjeni v slovenščini in angleščini, če bo sporočilu dodan stavek »in English«. Ponavljajoče kršitve teh pravil bodo kaznovane z onemogočenjem računa. Če je sporočilo v igri napisano v jeziku, ki ni slovenščina, in bo to sporočilo nekdo prijavil, lahko sledi kazen. To vključuje:

 • imena vasi
 • profile
 • profile plemena
 • sporočila v igri
 • plemenske forume

Vse druge vidike, kjer se uporablja jezik, in zgoraj niso vključeni. Dovoljeno pa je imeti fraze iz drugih jezikov, ter profile v drugih jezikih, če so prevedeni tudi v slovenščino. Če boste kršili ta pravila, bomo izbrisali celotne profile in imena vseh vasi.

Imena igralcev

Z imeni je prepovedano oglaševati druge igre in spletne strani. Prepovedana je kakršna koli uporaba napadalnega ali žaljivega jezika ter oponašanje moderatorjev ali administratorjev. Odsvetujemo vam uporabo imen, ki vsebujejo osebne podatke, kot na primer imena in priimka. V večini primerov vam nudimo možnost menjave imena, če imate zaradi tega težave.

Primeri:

 • Imena, ki oglašujejo druge spletne strani brez www so prepovedana (primer: www.tribalwars.com in tribalwars.com sta oba nedovoljena).
 • Imena z žaljivo vsebino, kletvicami, rasističnimi ali nacističnimi gesli niso dovoljena.
 • Igralce prosimo, da ne uporabljajo imen z vsebino njihovega elektronskega naslova zaradi njihove varnosti.

Brisanje in onemogočanje računov

Račun lahko spremenimo, onemogočimo in izbrišemo zaradi različnih razlogov. Izbris je lahko avtomatičen, če račun ni uporabljen več kot 14 dni.

V ekstremnih primerih je račun lahko onemogočen v vseh svetovih. Onemogočeni računi so vedno izbrisani v 14 dneh, brez ozira na to ali so premium računi. Če je ponujena kazen, je igralcem po določenem času dovoljeno nazaj v igro. To je običajno 24 - 48 ur. Ne vračamo premiuma ljudem, ki so bili onemogočeni zaradi kršitve pravil.

Tehnični pripomočki

Uporaba KAKRŠNIHKOLI tehničnih pomagal, sprememb operacijskega sistema, in/ali hroščev v strojni opremi, ki omogočajo točen čas napada je strogo prepovedno. To vključuje tudi uporabo generatorja in/ali zadrževalcev paketkov. To pravilo ureja tudi pravilo 150ms. Pomeni pa, da je prepovedano zaporedno pošiljanje štirih ukazov skupaj v manj kot 149ms.(V eni sekundi je dovoljeno poslati največ 5 napadov iz ene vasi). Upoštevati morate tudi vsa pravila o botih in skriptah iz §10. Kratica ms pomeni milisekunde.

Primeri:

 • Dovoljeno je koordinirati napade iz različnih vasi, tako da prispejo v istem časovnem okviru.
 • Prepovedano je pošiljanje skupno 4 ukazov v manj kot 150ms.
 • Primer: pošiljanje enot iz različnih vasi ob različnem času, tako da prispejo naenkrat je dovoljeno.
 • Soigranje


  Dovoljeno je So-igranje do treh igralcev naenkrat. To se izvede tako, da se soigralci na en račun prijavijo z istim geslom. Vse to pa je mogoče le pod določenimi pogoji:

  • Račun je lahko igran samo na enem svetu in podpora mora biti o tem obveščene prek prošnje za pomoč.
  • Skupaj lahko igrajo največ 3 osebe. Več ni dovoljeno v nobenem primeru.
  • Če gre za kakšno spremembo soigralcev, ali igranega sveta, mora biti o tem obveščena podporna ekipa.
  • Noben soigralec ne sme imeti na igranem svetu še svojega računa.
  • So-igrani račun ne sme biti čuvan, lahko pa čuva druge račune.
  • V primerih, ko gre za lastništvo skupnega računa, bo le to dobil igralec, na katerega je bil račun registriran, brez ozira na to, kdo je kupoval premium točke.
  • So-igranje ni dovoljeno na hitrih svetovih.