Bojevanje

Iz Tribalwars Wiki SI
Pojdi na navigacijo

Sistem bojevanja v Vojnah plemen ima nekaj posebnosti. Ena od teh je "morala". Preden začnete resno napadati, vam svetujemo, da si preberete ta del pomoči.


Zavzemanje vasi

Sledeč oddelek vam bo pomagal razložiti, kako zasesti novo vas. Edini način, da pridete do nove vasi, je ta, da jo napadete s poglavarjem. Zapuščene in barbarske vasi so lahko zavzete kakor vse druge.

Kako zavzeti druge vasi

revzem vasi je edini način za osvojitev nove vasi. Da bi to dosegli potrebujete poglavarja in nekaj enot za njegovo spremstvo. če je napad uspešen, poglavar zniža lojalnost te vasi. Osnovna lojalnost vasi je 100 in vsak napad zniža to lojalnost za {$cfg->mood->loss_min}-{$cfg->mood->loss_max}, V tem primeru ni važno ali v napad pošljete le enega ali več poglavarjev. Za zavzetje vasi, mora biti lojalnost znižana pod 0. To ponavadi pomeni 4 ali 5 napadov, v redkih primerih pa samo 3. Poglavar ponavadi umre že od osnovne obrambe vasi, zato ga ne smete pošiljati brez spremstva.

Takoj ko poglavar zniža lojalnost pod 0, prevzame poveljevanje tiste vasi, in ne more biti uporabljen za ponoven napad.

Podrobne taktike kako zavzemati vasi boste našli na nemški wiki

Lojalnost

Lojalnost vasi pove, koliko so tvoji vaščani naklonjeni menjavi lastnika. Osnovna lojalnost je 100; v tem primeru ni prikazana v pregledu vasi. Uspešen napad s poglavarjem zniža lojalnost za 20-35 z vsakim napadom. Lojalnost se viša za 1 na uro. Takoj, ko lojalnost pade pod nič, napadalec zavzame vas. Ko je vas zavzeta, lojalnost takoj naraste na 25.

Tvoja vas je bila zavzeta

Choose.png

Izguba vasi je seveda zelo travmatična izkušnja, ne pomeni pa, da morate odnehati. Lahko dobite novo vas na zunanjem delu karte, kjer boste obkroženi z drugimi igralci, ki so prav tako izgubili svoje vasi. Tako boste imeli dobre možnosti za razvoj. Na igralnih svetovih, ki obstajajo že nekaj časa, ponavadi dobite tudi večjo vas. Svoje pleme prosite za pomoč v obliki surovin ali obrambnih enot in tako hitro splezajte na zeleno vejo.

Izuri poglavarja

Za urjenje poglavarja morate najprej zadostiti pogojem. To pomeni, da morate mestno hišo in kovača razviti do stopnje 20, tržnico pa do stopnje 10, ko izgradite vse to, se lahko lotite akademije. Sedaj vas do Poglavarja loči le še dovolj surovin in prostih mest v kmetiji. "Koliko poglavarjev lahko izurim" je bolj zapleteno vprašanje. V akademiji lahko vidite, koliko poglavarjev lahko trenutno izurite, ampak to se s časom spreminja. Lahko izurite le enega poglavarja na stopnjo akademije. Od tega morate odšteti še število poglavarjev, ki so že izurjeni in število vasi, ki si jih že zavzel.

Noble number.png

Na vas lahko izurite le 3 poglavarje, enega za vsako stopnjo akademije. Ko enkrat s poglavarjem zavzamete vas, je njegov prostor zaseden. (ponovno ga lahko izurite le, če je ta vas ponovno zavzeta).

Cene paketov se začnejo višati po četrtem poglavarju in se višajo za vsakega poglavarja za en paket.

Cena za poglavarja se poviša za en paket na vsakega poglavarja.

Poglavarja, ki je v napadu ubit, lahko ponovno izurite za ceno enega dodatnega paketa. Vendar to ne velja, če je bil poglavar ubit v obrambi. Po znižani ceni ga lahko izurite le v vasi, kjer je bil prvotno izurjen.

Število poglavarjev, ki jih lahko izurite, je odvisno od števila zlatnikov, ki ste jih skovali. Zlatnike lahko kujete v akademiji. Prvi poglavar stane le en zlatnik. Drugi stane 2 več torej skupno 3 zlatnike. Tretji stane dodatne 3, torej skupno 6 zlatnikov, in tako naprej. Zlatniki niso izgubljeni ali porabljeni, tudi če vas ali poglavarja izgubite. Skovani so globalno, zato jih ne potrebujete niti pošiljati v druge vasi.
Zlatniki le izpolnejo pogoje za urjenje poglavarja, zanj je še vedno potrebno plačati.

Cena zlatnikov je 28.000 Les.png 30.000Glina.png 25.000Železo.png

Napredno

Sistem bojevanja v Vojnah plemen ima nekaj posebnosti. Ena od teh je "morala". Preden začnete resno napadati, vam svetujemo, da si preberete ta del pomoči.

Morala

Morala je zaščita za nove igralce. Izračunana je na podlagi razlike točk med napadalcem in branilcem. Igralec ponavadi napada s 100% moralo, ampak če napada igralca, ki je veliko manjši od njega, bo tudi morala nižja. Če je morala 45%, potem je napad isti, kot če bi uporabil le 45% napadalnih enot. Če majhen igralec napada veliko večjega igralca, pri tem nima nobenega bonusa. Maksimalna morala je 100%.

V izračunu morale svojo vlogo igra tudi čas. To pomeni, da tudi majhen igralec, ki ima po dolgem času še vedno majhen račun, izgubi del bonusa pri obrambi, saj se morala konstantno veča, dokler ne doseže vsaj 50%.

Kalkulator morale lahko najdete v simulatorju. Vanj dodajte svojo tarčo in svoje lastne točke in izračunal vam bo moralo.

Moral si.png

Osnovna obramba

Vsaka vas ima osnovno obrambo. To pomeni, da se vsaka vas lahko sama brani, tudi če v njej ni enot. To pomeni, da bo zelo majhna vojska naprimer 1 ali 2 sulici padla tudi, če v vasi ne bo enot.

Sreča

Sreca si.png


Sreča je popolnoma naključna komponenta vsakega boja. Sreča je lahko med -25% in 25% in je vedno podana z napadalčevega zornega kota. Če napadate s 25% srečo, to pomeni, da je vaša moč v boju večja za 25%.

Barbarske vasi

Med vasmi, ki si jih lastijo igralci, ter zapuščenimi in barbarskimi vasmi ni razlike. Morala teh vasi je vedno 100%, in tudi zavzamete jih lahko, kot vse druge vasi.

Obstajata dve vrsti Barbarskih vasi. Ko igralec zapusti igro, bodo vse njegove vasi ostale točno takšne, kot so bile. Pogosto pa se zgodi, da so igralcem za kazen odvzete vasi, ki nato postanejo barbarske. Te vasi imajo dodano tudi obrambo, in jih je ponavadi zelo težko zavzeti, saj so ponavadi precej velike. Zapuščene vasi lahko prepoznate po imenu "Barbarske vasi". Med vasmi, ki si jih lastijo igralci, ter zapuščenimi in barbarskimi vasmi ni razlike. Morala teh vasi je vedno 100%, in tudi zavzamete jih lahko, kot vse druge vasi.

Katapulti

Katapulti lahko uničijo stavbe, za ta namen, morate na začetku izbrati katere stavbe so napadene. Za ugotavljanje, števila katapultov, ki jih potrebujete lahko uporabite simulator. Pri katapultiranju ni važno katero stavbo napadate, saj je škoda odvisna le od stopnje stavb. Za to da podreš akademijo na stopnji 3 potrebuješ isto število katapultov kot za kovača na stopnji 3. Naslednje zgradbe ne morejo biti zrušene pod stopnjo 1: mestna hiša, kmetija, skladišče. Skrivališča ne morete napasti s katapulti

Simulator

Simulator vam daje predogled pred pomembno bitko. Za točnejši rezultat morate vnesti čim bolj natančne podatke o svojih in tujih enotah. Podati morate tudi podatke o tehnologijah, razvitih za posamezne enote.(za sovražne boste morali ugibati).

Zid in morala. Po tem simulator izračuna izid bitke, in vam poda rezultat, ter prikaže izgube. Lahko spreminjate tudi srečo. Ponavadi je dobro uporabiti srečo -23% za najhujši primer.
Tu je primer boja izračunanega v simulatorju

Spalni način

Ko si v spalnem načinu, napadi nate nimajo vpliva. Toda v tem času stojijo tudi vse druge stvari, npr. proizvodnja surovin in urjenje vojske.
Po 36 urah brez spalnega načina se le-ta aktivira avtomatsko (36 je standardna nastavitev, lahko pa variira glede na nastavitve strežnika). To omogoča bolj uravnoteženo igro, saj račun ne more biti aktiven 24/7. Če želite aktivirati način kliknite na Nastavitve in nato Spalni način. Tam lahko nato določite začetek in konec spalnega načina .


Tu je primer, kako ga nastaviti:

Sleep.png

Spalni način na nekaterih svetovih ni vključen

Pravilo kmetije

Pravilo kmetije omejuje število prebivalcev, ki jih kmetija lahko oskrbuje. Ko je v tvoji vasi preveč enot, njihova bojna moč pada. Število oskrbovanih enot in njihovo bojno moč lahko vidite v kmetiji.
Tako se računa bojna moč.

Ko je izračunana vrednost višja kot ena, se tvoji vojaki bojujejo s polno močjo. Če je koeficient nižji od ena, je bojna moč nižja za ta koeficient.
Število enot v vasi je seštevek vseh mest v kmetiji. Lahka konjenica jih zavzame na primer 4.

na Wiki lahko najdete več informacij o tem.

Pravilo kmetije se po navadi ne uporablja.

Nočni bonus

Nocni bonus si.png

Nočni bonus ponavadi ni vključen, saj na istem svetu igrajo igralci iz različnih časovnih pasov. Če je vključen, je nastavljen tako, da ima branilec 100% bonus med določenimi urami ponoči.


Če je vključen, je nastavljen tako, da ima branilec 100% bonus med določenimi urami.

Prva cerkev

Church f1.png

Začnete s orožarno v svoji prvi vasi. Ta cerkev vpliva na večje območje, ampak se tega ne da nadgraditi. Cerkev na nekaterih svetovih ni na voljo.

Cerkev

Church f1.png

Cerkev je religiozno zbirališče bližnjih vasi. Brez vpliva cerkve se enote borijo le z polovico svoje moči. Vsaka vas bi morala biti pod vplivom religije. Vsaka vas ima lahko le eno cerkev. Tvoja prva vas začne zprvo cerkvijo.

Vse, razen prve cerkve lahko podreš s katapulti. Je pa glede na druge stavbe veliko odpornejša.

Takoj, ko imate več vasi je možno graditi nove cerkve. To je zelo draga zgradba, ki obenem zasede tudi veliko prostora v kmetiji, zato je ni pametno zgraditi v vsaki vasi. Večja kot je stopnja cerkve, večje območje pokriva.

V pregledu vasi lahko vidite, če je vaša vas pod vplivom cerkve in koliko cerkva jo pokriva. Na karti imate tudi možnost videti vpliv cerkva na vasi. To vam kaže moder krog.

  • Ko je vas prevzeta, je tudi cerkev porušena.
  • Vas potrebuje le eno cerkev, kar je dovolj, da se bojevniki borijo s polno močjo. Dodatne cerkve ne povišajo dodatno moči cerkve.
  • Bojevniki so podprti le od tvojih lastnih cerkva, cerkve zaveznikov ali članov plemena ti ne pomagajo pri tem.
  • Ko okrepiš drugega igralca, so enote okrepljene le od njegovih cerkva.
  • Pri napadu se gleda samo na vas, iz katere je bil napad poslan. Če je vas pod vplivom religije, se bo vojska borila s polno močjo, to ni odvisno od vasi ki je napadena.

Cerkev na nekaterih svetovih ni na voljo.