Iz Tribalwars Wiki SI
Skoči na: navigacija, iskanje

Čini v plemenu

Found.png Ustanovitelj plemena

To naredi tega igralca ustanovitelja plemena. S tem ima vse pravice in privilegije v plemenu, lahko ga razpusti, mu zamenja ime in nastavitve ter nastavlja pravice drugih članov plemena.
Teh pravic nikoli ne dajajte brez premisleka. Brez težav je s temi pravicami razpustiti pleme ali vzeti privilegije in pravice ostalim ustanoviteljem plemena.

Lead.png Plemensko vodstvo

Člani plemenskega vodstva, lahko spreminjajo pravice članov plemena in jih celo vržejo iz plemena. Pravice jim lahko dajo le knezi. Te pravice je potrebno razdajati previdno, saj lahko nekdo s temi pravicami preprosto iz plemena vrže vse igralce.

Invite.png Povabilo

Igralec lahko povabi nove člane.

Diplomacy.png Diplomacija

Igralec lahko spreminja profil plemena in ustvarja zavezništva in nenapadalne pakte.

Mass mail.png Okrožnice

Igralec lahko pošilja sporočila celotnemu plemenu.

Forum mod.png Moderator plemenskega foruma

To igralcu omogoča spreminjanje in brisanje prispevkov na forumu.

Internal forum.png Skriti forumi

Igralec lahko vidi skrite forume in forume za zaupanja vredne člane, ki jih navadni člani ne morejo videti.

Trusted member.png Zaupanja vreden član

Igralec lahko vidi forume za zaupanja vredne člane, ne pa tudi skritih forumov.

Zapusti pleme

Če nisi več zadovoljen s plemenom, ga je vedno možno zamenjati ali ustvariti novega. Iz plemena odideš tako, da klikneš na "zapusti pleme", ki se nahaja takoj nad notranjimi obvestili.

Zapusti pleme si.png

Najdi pleme

V tej igri je timsko delo zelo pomembno, zato je važno, da čim prej najdete pleme, ki se mu želite pridružiti. Za nove igralce je priporočljivo, da se pridružijo že obstoječim plemenom, kjer se lahko hitro naučijo osnov igre. Ko si pridobijo več izkušenj, lahko ustanovijo tudi svoje pleme. Če nimate izkušenj, ni priporočljivo ustanavljati svojega plemena. Tukaj je nekaj napotkov za izbiro dobrega plemena:
Ponavadi ni priporočljivo kontaktirati najboljših plemen, saj ti običajno ne sprejemajo novih članov. Pleme, ki se mu želite pridružiti, naj bo čim bližje vaši vasi. Razdalja igra veliko vlogo v igri. Če je prevelika, je skoraj nemogoče braniti ostale člane plemena. Taka plemena lahko najdete preko razvrstitve plemen po kontinentih.


Plemenske veščine

Splošne informacije

With this feature joining a tribe and remaining within it's ranks will grant you benefits to help you in the wars ahead. After joining a tribe a player will be rewarded with Prestige every week and can do

Tribe Quests.

Prestige can be used to boost your villages and/or troops, or can be donated to the tribe to unlock even more bonuses and make the current ones more powerful.

You can access the Tribe Skills via the entry "Tribe" in the main menu and then select "Levels".Prestiž

Prestige is the currency used to activate the skills or can be donated to increase the level of the tribe. Currently you can get Prestige every week. The amount you get depends on the time you have been a member of the tribe. Long time members will have more weekly prestige to spend than newcomers. Prestige can be accumulated and saved for a later date but upon leaving the tribe the saved prestige will be lost.

You can also get Prestige by doing the Tribe Quests.

Veščine

Currently there are seven skills to choose from. Each gives a bonus to a specific aspect of the game and can be activated in return for some prestige points. The skills are unlocked by reaching a specific tribe level and their power increases with the tribe level. The skills are active instantly and shown on the right hand side of the screen.

Graphic Skill Effect Cost
70px Friendship Incoming support sent while this is active will travel x% faster. Has no effect on previously dispatched support. 50 Prestige
70px Fast looting Attacks sent to barbarian villages will travel x% faster. 70 Prestige
70px Overtime +x% Wood, clay and iron production 100 Prestige
70px Technocracy All construction speeds are increased by x%! 100 Prestige
70px Conscription All recruitment speeds are %d%% faster! 100 Prestige
70px Vanguard +x% attack power for axeman, light cavalry and mounted archers 140 Prestige
70px King's Guard +x% defense power for spear fighter, swordsmen and archers 140 Prestige

Each tribe member can freely choose which of the available skills they want to activate for their own villages. A countdown and a progress bar indicate indicate how long the skill will be active.Stopnje plemena

The tribe level dictates which skills are unlocked for the members as well as the power of the unlocked skills. To increase the level tribe members will need to donate some of their prestige to the tribe to increase the tribe's experience points (XP) or if the tribe is rewarded for fulfilling the

Tribe Quests

. When reaching the necessary amount of XP the tribe level will increase.

While a tribe can never have less than zero XP, tribes can loose some XP when kicking players.

 • The amount of XP a tribe looses depends on how long the player has been a member of the tribe and the amount of members the tribe currently has.
 • If a tribe looses a level by kicking members the previously unlocked skills will be locked until the requirement is reached again.
 • Players leaving a tribe will not deduct any XP from the tribe, but the leaving player will lose his Prestige.
 • If a tribe is dissolved all players will lose their Prestige.
 • Kicking inactive players will also not deduct any tribe Prestige.
 • The amount of XP lost for kicking a player will be shown in a tool-tip.200px|center

Potrebne točke za odklep, glede na število članov

Level Member limit
10 20 30 40+
1 0 0 0 0
2 100 200 300 400
3 246 492 739 985
4 417 834 1.251 1.668
5 606 1.213 1.819 2.425
6 810 1.621 2.431 3.241
7 1.027 2.054 3.081 4.108
8 1.255 2.510 3.765 5.020
9 1.493 2.986 4.479 5.971
10 1.740 3.480 5.220 6.959
11 1.995 3.991 5.986 7.981
12 2.258 4.517 6.775 9.034
13 2.529 5.058 7.587 10.116
14 2.806 5.612 8.419 11.225
15 3.090 6.180 9.270 12.360
16 3.380 6.760 10.140 13.520
17 3.676 7.352 11.028 14.703
18 3.977 7.955 11.932 15.909
19 4.284 8.568 12.852 17.136
20 4.596 9.192 13.788 18.384
Total 40.285 80.575 120.862 161.145

Uporabniški vmesnik

Number Description
1 Current tribe level
2 Tribe TAG
3 Progress bar showing the current and required XP to reach the next level
4 Button to spend Prestige to your tribe (XP are increased accordingly)
5 Your current Prestige
6 Indication of the Prestige a player will receive after the countdown expires
7 Remaining time to fulfill the current Tribe Quests
8 The players and tribes progress for the current quest and the Prestige that will be rewarded for it
9 Skills (available Skills are highlighted)
10 Active Skills

Plemenske naloge

Each week the members of a tribe will get a random quest to gain additional Prestige. Each of these quests is divided into 3 milestones.

The players will get these quests as icons similar to the known quests. Those tribe quests show the individual targets for each player and not those for the tribe.While the overall goals of the quests are limited, the target amounts (e.g. buildings to be constructed) scale with the time each player has been playing on the world.For every milestone a player reaches he will be rewarded with Prestige immediately after reaching it. If a player reached all milestones, he has to wait for the next tribe quest. The tribe will be rewarded with Prestige when the timer for the current quest expires. hich is calculated by the average of all the tribe members' progress. The progress is measured by the milestones all tribe members reached. Not participating, or failing to reach the first milestone in the active quest is calculated as "0" (no milestone). The tribe progress is visualized on the Tribe Skills screen.How to read the graphic:

 • Tribe progress between 1 and 2: All tribe members reached the first milestone.
 • Tribe progress 2: All tribe members reached the second milestone and so on.
 • Following that a tribe will get no Prestige if no member reached the first milestone.

Please remember: The milestones for each quest depend on the time a player is playing on a world. So player can have different milestones.

Currently 6 tribe quests are available which will be activated randomly for each tribe.

Quest Description Hints
Recruit units (population) Recruit units in any of your villages until you reach the required population usage
 • Also Noblemen and Paladins are counted
 • Using the Privilege item is counted towards this quest
 • A unit is considered only if the recruitment is finished
Defeat units (population) Defeat units (by population usage) either in offensive or defensive battles
 • Attacking own villages will credit the points as attacker and defender
Spend resources Spend resources anywhere in the game to complete this goal
 • Actions: Recruiting troops, recruiting noblemen, upgrading buildings, recruiting and training of Paladins, research, minting coins / packages. All actions are counted towards the milestone as soon as the order is finished.
 • Actions on the market:
  • Trade with the village merchant
  • Accepting a market offer
  • Selling resources to the Premium Exchange
  • Sending resources to other players will be considered as soon as they arrive
 • Items that immediately finish a building or unit aren't counted
Attack barbarians (minimum 20 pop) Attack barbarian villages ensuring that the attack consists of at least 20 population
 • Scout attacks are counted
 • An attack must arrive to be considered for this quest
 • The attacking units don't need to survive
Loot resources Loot resources from other villages -
Construct buildings You can construct buildings in your Village Headquarters
 • Using the items "Secret Key" and "Inheritance" increases your progress.
 • The building order must be finished to be counted.

=== Tribe Quests ===

Each week the members of a tribe will get a random quest to gain additional Prestige. Each of these quests is divided into 3 milestones.

The players will get these quests as icons similar to the known quests. Those tribe quests show the individual targets for each player and not those for the tribe.While the overall goals of the quests are limited, the target amounts (e.g. buildings to be constructed) scale with the time each player has been playing on the world.For every milestone a player reaches he will be rewarded with Prestige immediately after reaching it. If a player reached all milestones, he has to wait for the next tribe quest. The tribe will be rewarded with Prestige when the timer for the current quest expires. hich is calculated by the average of all the tribe members' progress. The progress is measured by the milestones all tribe members reached. Not participating, or failing to reach the first milestone in the active quest is calculated as "0" (no milestone). The tribe progress is visualized on the Tribe Skills screen.How to read the graphic:

 • Tribe progress between 1 and 2: All tribe members reached the first milestone.
 • Tribe progress 2: All tribe members reached the second milestone and so on.
 • Following that a tribe will get no Prestige if no member reached the first milestone.

Please remember: The milestones for each quest depend on the time a player is playing on a world. So player can have different milestones.

Currently 6 tribe quests are available which will be activated randomly for each tribe.

Quest Description Hints
Recruit units (population) Recruit units in any of your villages until you reach the required population usage
 • Also Noblemen and Paladins are counted
 • Using the Privilege item is counted towards this quest
 • A unit is considered only if the recruitment is finished
Defeat units (population) Defeat units (by population usage) either in offensive or defensive battles
 • Attacking own villages will credit the points as attacker and defender
Spend resources Spend resources anywhere in the game to complete this goal
 • Actions: Recruiting troops, recruiting noblemen, upgrading buildings, recruiting and training of Paladins, research, minting coins / packages. All actions are counted towards the milestone as soon as the order is finished.
 • Actions on the market:
  • Trade with the village merchant
  • Accepting a market offer
  • Selling resources to the Premium Exchange
  • Sending resources to other players will be considered as soon as they arrive
 • Items that immediately finish a building or unit aren't counted
Attack barbarians (minimum 20 pop) Attack barbarian villages ensuring that the attack consists of at least 20 population
 • Scout attacks are counted
 • An attack must arrive to be considered for this quest
 • The attacking units don't need to survive
Loot resources Loot resources from other villages -
Construct buildings You can construct buildings in your Village Headquarters
 • Using the items "Secret Key" and "Inheritance" increases your progress.
 • The building order must be finished to be counted.

Trdnjave

Stronghold Artwork

'Trdjave' so novost, uvedena marca 2019, ki plemenom omogoča izgradnjo skupne trdnjave, ki zagotavlja več najpomembnejše, kar omogoča sprožitev večjih napadov. Izgradnja utrdb je drago prizadevanje in zahteva, da celotno pleme prispeva sredstva. Medtem ko lahko vsak član plemena prispeva k trdnjavi, ga lahko upravljajo le baroni in vojvodi. Napadanje ali celo uničevanje trdnjave bo dalo nagrado napadalnemu plemenu.


Gradnja trdnajve

Dukesi lahko uporabijo zaslon Stronghold za postavitev gradbišča na travnato ploščo. Gradbišče je vzpostavljeno takoj in vidno na zemljevidu. V tem stanju utrdba nima nobene funkcije, ampak potrebuje sredstva. Vsi člani plemena lahko pošiljajo vire iz svojih vasi v trdnjavo, da jo pomagajo zgraditi. Sredstva se lahko pošljejo samo v trdnjavo, toda 'ne' pošljejo nazaj iz nje.

Če se potrebna sredstva ne bodo dostavila pravočasno, bo gradbišče izginilo z zemljevida in vsi izgubljeni viri bodo izgubljeni. Čas, do katerega je treba dokončati gradbišče, je 72 ur na svetu s hitrostjo "1" (36 ur na svetu s hitrostjo "2"). Vsi napadi, ki pridejo na gradbišče, se bodo samodejno spremenili v obisk in se vrnili v vas, od koder je prišel napad.


Nadgradnja Trdnjave

Ko je trdnjava dosegla raven 1, je pripravljena za uporabo. Da pa postane še močnejša, jo je mogoče nadgraditi na skupno 10 stopenj. Te nadgradnje zahtevajo vire (tako kot gradnjo trdnjave), vendar se te nadgradnje lahko izvedejo kadarkoli in jih ni treba končati v določenem časovnem okviru. Ko je nadgradnja končana, so vse stavbe v trdnjavi postavljene na nove ravni (glej spodaj). Enako velja, če se raven trdnjave zmanjša. Stroški nadgradnje / gradnje za vsako novo raven so povezani s številom vasi, ki jih ima pleme.

Stavbe znotraj trdnjave so odvisne od ravni trdnjave. Razen stene in sedeža se ne morejo poškodovati in popraviti le steno. Utrdbe imajo vedno "prvo cerkev", tudi če so cerkve na svetu onesposobljene. Toda ta cerkev 'ne' zagotavlja polmer in šteje samo za trdnjavo.

Zgradbe v trdnjavi
Icon 'Stopnja' 'Mestna hiša' 'Zid'

'Baraka'

'Konjučnica' 'Delavnica' Zbirališče ' 'Kovačija' 'Cerkev'
Stronghold Construction Site 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Utrdba stopnje 1+2 1 3 2 2 2 1 15 1
2 6 4 4 4 2


Utrdba stopnje 3+4 3 9 6 6 6 3


4 12 8 8 8 4


Utrdba stopnjel 5+6 5 15 10 10 10 5


6 18 12 12 12 7


Utrdba stopnjel 7+8 7 21 14 14 14 9


8 24 16 18 16 11


Utrdba stopnje 9+10 9 27 18 22 18 13


10 30 20 25 20 15


Prednosti trdnajve

Stoji imajo naslednje trajne koristi:

 • Bistveno več prostora na kmetiji kot običajnih vasi.
 • Veliko večja zmogljivost skladišča. Ti viri se lahko potencialno pokvari, če to omogočajo svetovne nastavitve.
 • 100-odstotno povečanje časa zaposlovanja v primerjavi z običajnimi vasmi.
 • Vsaka raven trdnjave poveča trajanje plemenskih veščin za 10%, do skupno 100%.

Zmanjšanje ravni sovražne trdnjave bo nagradilo pleme s:

 • Brezplačni kovanci za vsakega člana plemena. Količina kovancev je odvisna od števila vasi, ki jih ima sovražno pleme, in od stopnje trdnjave, ki je bila napadena.
 • Dodatno, začasno povečanje hitrosti + 100%, ko se sovražna trdnjava zmanjša za eno ali več stopenj.


Napad na trdnjavo

Napadi na trdnjavo delujejo predvsem na napade na običajne vasi, vendar obstajajo tri pomembne razlike:

 • Pri napadu na trdnjavo se lahko oblegajo samo stene in sedeže opreme za obleganje.

Strongholds se lahko uniči (glej spodaj), 'ne' osvojen. Ko trdnjava doseže stopnjo 0, postane ponovno gradbišče. Če viri za ponovno postavitev niso zagotovljeni pravočasno, bodo odstranjeni iz zemljevida. Strongholds uporabljajo nov sistem, imenovan "Valor".


'Valor'

Napadi s trdne strani ali na njih uporabljajo valorijo, ki deluje podobno kot sistem "morale", tudi če svetovna konfiguracija ne uporablja te nastavitve. Izračun Valorije vpliva na moč napadalca in se izračuna, ko je ukaz poslan iz trdnjave. Izračuna se na podlagi točk plemena / igralca. L